درب اتوماتیک شیشه ایی

درب های اتوماتیک شیشه ایی انواع مختلفی دارند :

  • درب های اتوماتیک شیشه ایی کشویی
  • درب های اتوماتیک شیشه ایی تلسکوپی

درب های اتوماتیک شیشه ایی کشویی :
درب اتوماتیک شیشه ای کشویی متداول ترین نوع درب شیشه ای اتوماتیک می باشد که در ابعاد مختلف و با فریم   باریک و پهن و یا حتی بدون فریم موجود می باشد .

درب اتوماتیک شیشه ای اتوماتیک کشویی تک لنگه :
درب اتوماتیک شیشه ای اتوماتیک کشویی تک لنگه برای دهنه های کوچک کاربرد دارد که خود این مدل انوع مختلفی دارد
درب اتوماتیک شیشه ایی یک لت ثابت و یک لت متحرک :
در این نوع درب ها لت ثابت می تواند سمت چپ و لت متحرک سمت راست یا بالعکس باشد.

درب اتوماتیک شیشه ایی بدون لت ثابت و یک لت متحرک :
این نوع درب ها مخصوص مکان هایی است که فضای کافی برای نصب لت ثابت نمی باشد که اما می توان از دیوار به جای لت ثابت استفاده کرد و لت متحرک بر روی دیوار نصب گردد.

نمایش یک نتیجه