شعبه بجنورد

کد شعبه :۵۸۰۱
مدیرعامل :حسن لشگری
آدرس :بجنورد،خیابان دهخدا،نبش دهخدا ۲،پلاک ۶۱
تلفن : ۳۲۲۶۲۶۴۶-۰۵۸