شعبه و نمایندگی یزد

کد شعبه : ۳۵۰۱
مدیرعامل : روح الله توکلی
آدرس : یزد ،چهارراه ۲۲ بهمن ،ابتدای بلوار ۲۲ بهمن ،کوچه توکلی ،پلاک ۱۵
کد پستی : ۸۹۱۷۶۳۳۵۳۶
تلفن :۳۵۲۴۹۲۸۲-۰۳۵

 

نمایندگی مجاز شماره ۱

آقای محمدجواد یاوری
آدرس:یزد،خیابان کاشانی،جنب پاساژ ولیعصر،سیستم های حفاظتی یاوری
کد پستی : ۸۹۱۶۷۷۵۶۴۱
تلفن:۳۶۲۳۵۶۹۳-۰۳۵

 

نمایندگی مجاز شماره ۲

آقای هادی اسماعیلی نژاد
آدرس:یزد،صفائیه،بلوار جوان،قبل از کوچه دوم،ساختمان ایمن سازان
کد پستی : ۸۹۱۵۱۶۱۳۲۳
تلفن:۳۸۳۰۲۲۹۱-۰۳۵