شعبه گلستان

کد شعبه : ۱۷۰۱
مدیرعامل : شبنم صلاحی
آدرس : گلستان ،گرگان ،میدان کاخ ،خیابان ولیعصر ،مجتمع تجاری مرسل ،طبقه دوم ،واحد ۲۰۹ ،شرکت ایده پردازان علم و صنعت پارس
تلفن : ۳۲۳۳۳۵۹۵-۰۱۷