شعبه کرج

کد شعبه : ۲۶۰۱
مدیرعامل : فرشاد باغستانی
مدیر فروش : خانم باقری
آدرس : کرج ،دولت آباد ،خیابان ابوسعید ،نبش ابوسعید ۲ ،پلاک ۱۶۶ ،شرکت رایکا
کد پستی : ۳۱۳۶۷۵۳۱۵۶
تلفن : ۳۲۷۳۷۸۱۴-۰۲۶