شعبه چالوس

کد شعبه : ۲۱۰۲
مدیرعامل : میثم بااوج
آدرس : چالوس ،کلارآباد،بازاچه شهرداری،پلاک ۱۹۰،سیستم حفاظتی قائم
تلفن :۵۴۶۰۲۱۵۳-۰۱۱