شعبه همدان

کد شعبه :۸۱۰۱
مدیرعامل : آقای وحید بیات
مدیر فروش : خانم یداللهی
آدرس : همدان ،میدان چاپارخانه ،خیابان خضریان ،پلاک ۲۰۶ ،شرکت کنترل سیستم
کد پستی : ۶۵۱۳۶۹۵۴۵۸
تلفن : ۳۲۶۵۷۹۴۳-۰۸۱