شعبه مشهد

کد شعبه : ۵۱۰۱
مدیر عامل : رضا افشار
مدیر فروش : سیروس اردیانی
آدرس : مشهد ،خیابان سناباد ۴۰ ،نبش تقاطع اول سمت چپ ،پلاک ۸۸ ،شرکت ارس
کد پستی : ۹۱۸۳۸۷۹۶۷۶
تلفن : ۳۸۴۳۲۰۳۸-۰۵۱