شعبه قم

کد شعبه : ۲۵۰۱
مدیرعامل : روح اله زالی
آدرس : قم ،۴۵ متری صدوق ،خیابان مالک اشتر شرقی ،ساختمان رایا ،شرکت فرا دید چشم سوم
کد پستی : ۳۷۱۶۶۷۳۹۱۱
تلفن : ۳۲۹۱۵۲۵۱-۰۲۵