شعبه شمال شرق تهران

کد شعبه : ۱۱۰۱
مدیرعامل : حامد رحمانی
مدیر فروش : خانم حسینی
آدرس : تهران ،چهار راه پاسداران ،میدان حسین آباد ،خیابان مژده ،فرعی ۴ ،پلاک ۸
کد پستی : ۱۶۶۸۸۴۶۹۷۳
تلفن : ۲۷۶۶۴۰۰۰-۰۲۱
تلگرام : ۰۹۳۷۰۵۰۱۳۲۲
وب سایت :www.imenfaac.com