شعبه شمال تهران

کد شعبه : ۱۱۰۲
مدیر عامل : سید محمد علی صدق
مدیر فروش : خانم اخباری
آدرس : زعفرانیه ،مقدس اردبیلی ،انتهای پسیان ،شارستان هشتم ،پلاک ۶ ،طبقه یک
کد پستی : ۱۹۸۷۸۱۶۱۱۱
تلفن : ۲۲۴۲۲۴۲۰-۰۲۱