شعبه سیرجان

کد شعبه : ۳۴۰۲
مدیر عامل : حمیدرضا یاوری
مدیر فروش : علی یاوری
آدرس : کرمان ،سیرجان ،خیابان خواجو ،مقابل سه راه پانزده خرداد ،شرکت یاوران صنعت
کد پستی : ۷۸۱۴۶۷۶۱۱۷
تلفن : ۴۲۲۳۱۰۷۵-۰۳۴
ساعات کاری : ۸:۰۰ الی ۱۲:۰۰ ، ۱۴:۰۰ الی ۲۰:۰۰