شعبه تبریز

کد شعبه :۴۱۰۱
مدیرعامل : مهران کاظمی مقدم
آدرس : تبریز ،دروازه تهران ،نبش کریم خان ،پاساژ ابزار ولیعصر ،طبقه پایین ،پلاک ۹
تلفن : ۳۳۲۹۶۳۰۶-۰۴۱